Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

werk/leerervaring 4

Na een aantal maanden brak het einde van mijn stageperiode aan en mijn stage-uren werden omgezet in werkuren tot aan de zomervakantie. Ik was erg blij dat ik de band die ik met de kinderen had opgebouwd niet hoefde los te laten. Als je met kleinere groepen kinderen werkt dan is het contact intensief. Je richt al je aandacht op de leerling en zijn probleem en dat schept een band.De directeur heeft mij benaderd en gevraagd of ik een PowerPointpresentatie zou willen maken over Acadin en het talentvolle-leerlingenbeleid zoals die op school is vormgegeven. Deze heb ik mogen presenteren aan het bovenschoolsmanagement en de directeuren van de basisscholen in de omgeving.Ik vond het erg leuk en inspirerend om uit te kunnen dragen hoe wij als school vorm geven aan het talentvolle leerlingenbeleid. Inmiddels ben ik aangesteld als begeleider van de Plusgroepen 2 t/m 8. Het lesprogramma is inmiddels flink uitgebreid omdat ik hier qua tijd de mogelijkheid voor heb gekregen. Ook vul ik arrangementen in vanuit het Speciaal Onderwijs en dat doe ik met evenveel plezier. Zorgkinderen begeleiden geeft mij ontzettend veel voldoening en ik hoop dat ik bij veel leerlingen iets positiefs mag achterlaten, zowel op het cognitieve als op het persoonlijke vlak!

'Mijn hart gaat niet alleen uit naar het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen, maar ook naar het werken met leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij de reguliere lesstof!'

Terug naar startpagina...Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden