Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

werk/leerervaring 3

Mijn stage heb ik kunnen afronden op de basisschoolschool waar ik nu werkzaam ben. De hoofdvraag was of ik zou willen helpen om plusklassen op te zetten voor cognitief getalenteerde leerlingen. Ik was verheugd over het feit dat ik opnieuw de kans kreeg om met meer- en hoogbegaafde leerlingen te werken. De ervaring die ik heb opgedaan op de Sint Nicolaasschool heb ik hier in de praktijk kunnen brengen. Ik heb uitgelegd hoe wij de leerlingen daar toetsten, selecteerden voor een ‘pakket op maat’, waar dit pakket uit bestond en op welke manier ze begeleiding kregen.

We hebben de leerlingen voor Acadin en/of Pluswerk geselecteerd d.m.v. Sidi-Signalerlingslijsten, methodegebonden toetsen en CITO-scores. Zelf ben ik er geen voorstander van om van CITO-scores uit te gaan. Kinderen met A-scores lopen mogelijk op hun tenen, zodat je die niet moet belasten met extra werk. Bij leerlingen die faalangstig zijn kunnen scores lager uitvallen, wat ook geldt voor leerlingen met een automatiseringsprobleem. Ook haal je met de Citotoetsen de onderpresteerders er niet uit.Na een maand draaiden de plusgroepen volop.

Verder...Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden