Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

werk/leerervaring 2

Tijdens mijn stage heb ik op eigen initiatief en in goed overleg in diverse groepen PowerPoint-presentaties gehouden. Ook heb ik tijdens mijn stageperiode een halfjaarcontract gekregen om remedial teaching te geven aan leerlingen van de groepen 5 en 6. Deze leerlingen hadden er moeite mee om het reguliere programma te volgen.

Remedial teaching: • Rekenen groep 5 en 6: Individuele begeleiding en rekensprint in groepjes.• Spelling groep 5 en 6: Individuele begeleiding en methode spelling-KweC in groepjes.• Begrijpend lezen groep 6: Individuele begeleiding uit het oefenboek ‘Begrijpend lezen CITO.’• Toetsresultaten registreren in ParnasSys. • Het bijwerken van handelingsplannen.• Evaluaties en de voortgang van mijn rt-leerlingen opstellen en documenteren. In toetsperiodes ben ik ingezet om de DMT en de AVI af te nemen. Na dat schooljaar eindigde ook mijn stagecontract.

HB: een verschil in denken....

Verder....Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden