Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

Werk- leerervaring 1

Mijn ervaring met het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen heb ik opgedaan bij De Sint Nicolaasschool in Haren. Deze school is een Calibris-geregistreerd opleidingsinstituut. Ik heb daar een jaar stage gelopen in’ de Werkwinkel’. Dit is de afdeling voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De motor achter de Werkwinkel is een leerkracht die hier speciaal voor is aangesteld. Hij heeft zich ruim 15 jaar verdiept in meer- en hoogbegaafdheid en heeft het beleid voor cognitief getalenteerde leerlingen geschreven. Hij stelt voor deze leerlingen het lesprogramma samen, ontwikkeld eigen lessen en verdiept zich in de bestaande methoden. Hiaten, die kunnen ontstaan bij hoogbegaafde kinderen, worden opgespoord en voorkomen. De school bestaat uit een kritisch team, wat voor mij ideaal was, omdat ik veel heb geleerd door de hoge eisen die werden gesteld. Mede door die hoge eisen is de school zich constant op hoog niveau blijven ontwikkelen en heeft deze het predicaat Excellent gekregen. Naast mijn werkzaamheden als onderwijsassistent kreeg ik de mogelijkheid om mij te gaan verdiepen in meer- en hoogbegaafdheid. Buiten het feit dat ik dit een zeer leuke en interessante doelgroep vind, heb ik nu iets extra’s te bieden waar scholen op dit moment behoefte aan hebben.

Mijn werk- / leerervaring

Mijn werkzaamheden in de werkwinkel:• Het ontwikkelen van een werkwinkelprogramma voor talentvolle kleuters en hiervan de lessen en evaluaties verzorgen. De leergebieden die ik hierin heb opgenomen waren: rekenen, taal, Engels, biologie, techniek, muziek, computervaardigheden, zelfstandig werken en keuzewerk.• Met regelmaat werkwinkellessen geven aan kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6.• Het begeleiden van leerlingen tijdens de werkwinkellessen.• Het begeleiden van leerlingen tijdens vrije lesmomenten.• Het begeleiden van Acadin-leerlingen. Ik gaf digitale opdrachten, beoordeelde de digitale verwerkingen, vulde de portfolio’s aan en onderhield berichtgeving. Mijn belangrijkste persoonlijke leerdoelen waren: • De belevingswereld en ontwikkelingsbehoeftes van meer- en hoogbegaafde leerlingen te kunnen begrijpen. • Aan de competentie en ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen te kunnen voldoen.• Om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen op cognitief, sociaal én emotioneel gebied en hierbij zowel aandacht te besteden aan het stimuleren en benutten van de sterke kanten van een leerling als aan de ontwikkeling van de minder sterke kanten.• De leerlingen uit te dagen om eigen grenzen te verleggen.• De leerlingen te kunnen begeleiden volgens het concept ‘Leren leren’.

Verder..Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden