Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina CV1 CV2 Werk- leerervaring 1 werk/leerervaring 2 werk/leerervaring 3 werk/leerervaring 4 Leerplein Leren leren Lessen Acadin Kant en klaar Digitale leeromgeving Rekenspel gr 2/3 Plusgroep kleuters Digitaal verrijkingsmateriaal Rekenspel 4/5 Het Brein Kant en klaar (plus)  Spelling KweC-methodiek Digipaden Spelling KweC-Methodiek Zelfstandig leren Levensbeschouwing Levensbeschouwing2 Leren leren Lessen webpaden Het Heelal Raketten Lessen en opdr. groep 5/6 reisverslag maken Mindmappen  Rekenspel 4/5 Robots les groep 3/4 fantasiedier Woordweb groep 3/4 Project oerwoud Symmetrie Minipaden Canonpaden Piekerpaden Opdrachten groep 7/8 Lesoverzicht groep 7/8 Contact 

Startpagina

Mijn naam is Paulien Schrijver-Renkema, geboren in 1974 te Haren. Een aantal jaren nam mijn leven een wending waardoor ik de mogelijkheid heb gekregen om mijn ambities vorm te geven en te doen waar mijn hart naar uit gaat: het begeleiden van kinderen op het cognitieve vlak. Door me tijdens mijn stage te specialiseren in meer- en hoogbegaafdheid, ben ik nu werkzaam als begeleider van de Plusgroepen op een basisschool met ca 320 leerlingen. Ook vul ik daar arrangementen in vanuit het Speciaal Onderwijs doe dat met veel voldoening en plezier.

Paulien Schrijver

Beste lezer,Op de meeste scholen gaat er veel zorg uit naar leerlingen die uitval vertonen en nog relatief weinig zorg naar leerlingen die bovengemiddeld presteren. Toch zijn deze leerlingen ook zorgleerlingen al worden ze vaak niet als zodanig beschouwd. Er wordt nog te vaak gedacht dat deze leerlingen zich wel redden en het juist gemakkelijk hebben omdat ze geen problemen hebben met de leerstof. Toch kunnen deze leerlingen bij gebrek aan uitdaging, dus het werken op niveau, zich ongelukkig gaan voelen, onderpresteren bij gebrek aan motivatie en zelfs ongewenst gedrag gaan vertonen. Ik heb mij de laatste jaren verdiept in het samenstellen van lesprogramma’s voor deze leerlingen en heb al veel leerlingen begeleid in de verschillende op hen gerichte lesprogramma’s. Gelukkig zie ik op steeds meer scholen de intentie om deze leerlingen te geven wat ze verdienen, maar men weet vaak nog niet hoe dit het beste (schoolbreed) vorm te geven.

Naar mijn CV...Pauliens Leerplein

Kindgericht begeleiden